De monnik

De vier slopen door de steegjes met de achtervolger achter hen aan. Opeens werd Abbi in een portiek getrokken. De andere drie doken achter hem aan en stonden oog in oog met een monnik. De monnik vertelde hen dat ze gevolgd werden, hetgeen ze zelf al wisten. Ook vertelde hij hen dat er meerdere individuen waren die zich vermomd hadden als monnik en hen wilden vermoorden. Na deze woorden verdween hij en liet de vier met veel vragen achter.

Ze konden niet eeuwig in het portiek blijven en liepen de steeg weer in. Verderop stond de zwarte gedaante al op hen te wachten. Ze liepen langs hem en Jabi keek hem grijnzend aan. Hij kookte van woede maar deed niets. Gerustgesteld liepen ze verder. Hij zou niets doen totdat ze hun opdracht hadden volbracht.

Ze dachten veilig in de kerk aan te komen. Maar dat was een vergissing. In een van de straten sprong een zwerver voor de vier. In zijn hand hield hij een mes en schreeuwde dat hij geld wilde. Maar dat was iets wat de vier niet hadden. Alleen nam de zwerver daar geen genoegen mee. Abbi gooide zijn rugzak leeg en de zwerver staarde naar de inhoud, keek nog een keer naar de reizigers en liep toen huilend weg.

Zouden ze dan nu zonder problemen in de kerk komen?

Wordt vervolgd…

De Ebbertjes