De Iglo

De drie ploeterden door de sneeuw en kwamen op de top van de berg. In het dal lag een iglo, precies zoals de foto hen had laten zien. Bijna rollend kwamen ze beneden en stapten met enige aarzeling de iglo binnen.

De iglo was leeg op een bankje en een kist na. In de kist lag het lichaam van een gebalsemde vrouw. De drie zuchtten, zo kwamen ze ook niet verder. Ze ploften op het bankje en schrokken zich rot toen de vrouw in de kist overeind kwam. Ze vertelde de bibberende Ebbertjes een verhaal over haar volk en verdween. Jabi sprong op en haastte zich naar de kist, maar die was leeg.

Vanuit het niets zweefde er een ijzeren voorwerp door de iglo en bleef voor het gezicht van Obi hangen. Zodra Obi het voorwerp uit de lucht pakte, zakte het bankje naar beneden. Abbi en Obi sprongen overeind en staarden verbaasd naar het gat in de grond. Een trap was zichtbaar en de drie liepen naar beneden.

Ze kwamen terecht in de leefomgeving van de ijsslang, dat bestond uit een enorm gangenstelsel waar je gemakkelijk in kon verdwalen. Op hun hoede liepen ze door de gangen, op zoek naar Kiri. Die moest hier toch ergens zijn. In de verte hoorden ze de slang bewegen en de drie hoopten dat hij ver bij hen vandaan zou blijven.

Maar zouden ze zoveel geluk hebben?

Wordt vervolgd…

De Ebbertjes