De reis naar Chachana

Na een barre tocht met hoge golven, een aanval van misvormde haaien, zwarte schimmen en een slechterik kwamen ze aan op een verlaten strand.
Met behulp van een zelf kappend kapmes baanden ze zich een weg door de bijna ondoordringbare jungle.
Een donkere wolk achtervolgde de vier reizigers op afstand.

Midden in de jungle stuitten ze op wrede mannen met geweren. Het was niet duidelijk waarom ze toch verder mochten lopen. Achterdochtig naar elkaar vervolgden ze hun weg. Toen ze hun doel naderden liepen ze bijna in de valstrikken van de beschermers van de tempel van Chachana. Elk stukje grond controlerend liepen ze verder. Vlak bij de tempel werden ze aangevallen door stenen slangen. Na een worsteling en een vreemde reactie van Kiri stonden ze eindelijk aan de voet van de tempel.

Maar toen ontstond te twijfel. Moesten ze wel verder gaan? Wat voor gevaren zouden ze binnen in de tempel tegenkomen?

In de verte wachtte het zwarte gedaante op de donkere wolk rustig zijn kans af.

Wordt vervolgd…

De Ebbertjes